menu:

Over mijn werk

Als kunstenaar ga ik uit van mijn persoonlijke ervaringen en herinneringen, waarbij de relatie tussen het menselijk lichaam en het landschap een steeds terugkerend thema is. Tijdens mijn lange wandelingen door onherbergzame landschappen in de woestijnen van de Sahara landen, laten gedachten, theorie├źn het afweten. Het gaat om praktisch handelen en zintuiglijk waarnemen. Het zijn deze zintuiglijke ervaringen die voor mij een aanleiding tot beelden zijn. Ook herinneringen aan de weidse landschappen en het boerenleven uit mijn jeugd op het platteland spelen in mijn werk een rol. Ik geef mijn beelden een huid die verleidelijk, sensueel en uitdagend is. Of een huid die juist heel aards is. Een huid die de zintuigen prikkelt en niet zo zeer in rationele zin, als wel gevoelsmatig ervaren wordt.
Mijn beelden verbinden zowel het menselijke, het gecultiveerde, als de natuur met zijn niet te duiden krachten en eigenschappen. Het is een spel met de paradox van het metafysische landschap versus de alledaagsheid van het menselijk bestaan.
Gedreven door nieuwsgierigheid, is het maken van mijn kunstwerken als een uitdagende reis. Voor een nieuw object ligt het vertrekpunt vaak in een ouder werk. Op zoek naar nieuwe ervaringen en betekenissen sla ik intuïtief onbekende zijpaden in en kom ik op eerder niet vermoede plekken. Toevallige bijkomstigheden wel of niet accepterend, ontdek ik steeds weer nieuwe mogelijkheden binnen mijn beeldtaal.

 

 

About my work

As an artist I work from my own personal experiences and memories, in which the relationship between the human body and the landscape is a constantly recurring theme.
Thoughts and theories do not manifest themselves during my long walks through the desolate landscapes of the Sahara desert. Everything is about acting practically and sensory perceptions. It is those sensory experiences that are the inspiration for my sculptures. Memories of the vast landscapes and the farmer's life of my youth in the countryside, also play a part in my work.
I either give my sculptures a seductive, sensual, provocative skin or on the other hand a skin that is very earthy. A skin that stimulates the senses and is experienced intuitively rather than rationally. My sculptures connect the humane, the cultivated on the one hand, with nature and its uncontrollable forces and features on the other. I play with the contrast between the metaphysical landscape and the banalities of human existence.
Driven by curiosity, the making of my art works is like a challenging trip. The starting point for a new art object often lays in an older work. While searching for new experiences and meanings, I intuitively stray from the straight and narrow and find new and unsuspected places. I keep discovering new possibilities within my visual language, while accepting or not accepting accidental findings.